WAAROM AMIF

In de tijd waarin burgers zelf initiatief nemen, sociaal ondernemers opstaan en waarin de behoefte aan initiatieven met maatschappelijke impact groot is, laat Nederland (en daarmee bedoelen wij particuliere, private en publieke organisaties) kansen liggen. Voorbeelden in het buitenland laten zien dat impact investeren een groeiende en serieuze ontwikkeling is waar Nederland snel stappen in kan zetten.

Om te komen tot een groeiende, volwassen maatschappelijke impact investeringsmarkt, waar maatschappelijke projecten en de middelen om deze te realiseren elkaar vinden, is het Actieplatform Maatschappelijke Impact Financiering (AMIF) opgericht.


Het AMIF is een platform waarbij marktpartijen, maatschappelijke initiatieven en overheden gezamenlijk in actie komen. Vanuit een gedeelde ambitie – het versterken van de participatiesamenleving – wordt er een werkagenda opgesteld. Onderzocht wordt waarom de behoefte aan financiering van maatschappelijke initiatieven nu niet gevonden wordt door het aanbod van geld en wat er voor nodig is dit beter op elkaar te laten aansluiten.


De behoefte die nu bestaat aan financiering van maatschappelijke initiatieven in Nederland, wordt niet gevonden door het aanbod van geld. AMIF

Twitter

AMIF volg je op twitter!

Follow Us