Aanleiding

Maatschappelijke initiatieven die in Nederland actief zijn – van buurtbedrijf tot sociaal ondernemer – leveren in veel gevallen die maatschappelijke waarde. Ze bestrijden eenzaamheid onder ouderen, dragen bij aan de activering van asielzoekers, werken aan een energieneutrale stad, produceren slaafvrije chocolade, onderhouden de groenvoorziening in de buurt, exploiteren een zorgboerderij of helpen jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Geheel volgens het uitgangspunt van de participatiesamenleving, combineren deze initiatieven ondernemerschap met idealisme en nemen ze verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de omgeving.


Toch blijkt uit veel onderzoek – en dit is bevestigd in de door ons afgenomen interviews – dat het verkrijgen van (start)kapitaal voor veel van deze maatschappelijke initiatieven een (te) grote uitdaging is. Ondanks de veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van crowdfunding, het MVO- en duurzaamheidsbeleid van financiële instellingen en de bereidheid van fondsen en de overheid om (ook renderend) geld beschikbaar te stellen, vindt het geld nog niet goed genoeg zijn weg naar de initiatieven.
Kortom, de behoefte die nu bestaat aan financiering van maatschappelijke initiatieven wordt niet gevonden door het aanbod van geld.

Scope

Het AMIF schaart zich achter de why en zet zich in om het gat tussen het aanbod van en de vraag naar financiering en impact te dichten en te bouwen aan een volwassen, groeiende maatschappelijke impact financieringsmarkt in Nederland.

De partners van het AMIF participeren en werken samen. Zij zijn voornemend hun activiteiten op elkaar aan te passen en gezamenlijk te investeren om het doel van het AMIF te realiseren.

Het vergroten van de participatiesamenleving door het wegnemen van belemmeringen in de financiering van maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers.
Dit gebeurt aan de hand van een werkagenda die de deelnemende partijen gezamenlijk nader concretiseren. Het AMIF bestaat uit organisaties uit:
– De marktsector (banken, verzekeraars, crowdfunders e.a.),
– De gemeenschap (koepelorganisaties die de vraag naar financiering goed kennen, geeffondsen etc.)
– Overheden (Rijksoverheid en enkele actieve gemeenten / provincies)
Gezamenlijk onderzoeken partners van het AMIF waar en hoe de vraag en aanbod van financiering enerzijds en impact anderzijds elkaar niet bereiken. Dit gebeurt in werksessies (kijk bij actueel voor meer info). In de werksessies worden verschillende thema’s behandeld:

Werkgroep 1: Praktijkcases
– Aan de hand van concrete cases bezien waar de zoektocht naar financiering spaak loopt

Werkgroep 2: Financieel Instrumentarium
– Gekeken naar het huidig financiële instrumentarium, welke financiële instrumenten bestaan en werken goed?

Werkgroep 3: Services verbeteren / ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven
– Welke vormen van services en ondersteuning (bv coaching / hulp bij Businessplan) aan maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers zijn er en kunnen verbreed en verbeterd worden?

Werkgroep 4: Impact meten
– Maatschappelijk rendement wordt niet hetzelfde gewaardeerd als financieel rendement. Hoe kunnen maatschappelijke initiatieven / sociaal ondernemers hun maatschappelijke meerwaarde inzichtelijk maken? Weke methodes zijn er beschikbaar? Hoe kunnen we leren van impact meten in het buitenland?

Werkgroep 5: Maatschappelijke challenges
– Hoe kunnen maatschappelijke challenges worden ingezet bij de vraag naar impact. Wat werkt wel/niet? Is dit een manier om het maatschappelijk veld actief te maken en een groter projectaanbod te realiseren? Welke rol speelt de overheid hierin? Hoe kunnen overheden leren van elkaar / samenwerken hierin?

In de werksessies worden stappen geformuleerd voor het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod van financiering en impact. Er worden business cases gebouwd met als doel bij te dragen aan een volwassen, groeiende maatschappelijke impact financieringsmarkt in Nederland.

Het AMIF is gericht op initiatieven die niet enkel afhankelijk zijn van giften en subsidies, maar een revolverend karakter hebben, een verdienmodel kunnen hebben. AMIF
De grote hoeveelheid geld die in omloop is, zoekt een bestemming die steeds meer gericht is op maatschappelijke waarde naast, of soms zelfs in plaats van, financiële waarde.AMIF

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan gerust een email naar zst@tg.nl.

Liever telefonisch contact? Bel gerust +31 6 109 51 393.

Onduidelijk? Stel je vraag via de mail.
Onduidelijk? Bel gerust +31 6 109 513 93

Twitter

AMIF volg je op twitter!

Follow Us